Chính sách bán hàng Saigon Pearl Opal

Chính sách bán hàng Saigon Pearl Opal Chính sách bán hàng Saigon Pearl Opal rất hấp dẫn với mức chiết khấu tối đa lên đến 15%. Chính sách này được áp dụng cho đợt mở bán đầu tiên của dự án. Cụ thể, khách hàng mua đợt đầu ngoài được giảm 5% tổng giá trị căn hộ ra thì khách hàng còn có cơ hội nhận được mức chiết khấu từ 2,5% cho đến 10% tương ứng cho các trường hợp sau. Khách hàng được giảm thêm 2,5% nếu thanh toán đợt đầu 50% và 50% còn lại thanh toán 5 đợt, mỗi đợt 10% vào các tháng 10-2018, tháng 01, 04, 07, 09-2019. Khách hàng được giảm thêm 5% nếu thanh toán đợt đầu 70% và 30% còn lại thanh toán làm 3 đợt, mỗi đợt 10% vào các tháng 4, 7, 12-2019. Khách hàng được giảm thêm 10% nếu thanh …

Xem chi tiết