Tiến độ thanh toán Sunwah Pearl

Tiến độ thanh toán Sunwah Pearl dự kiến được áp dụng như bên dưới. Tiến độ thanh toán có thể thay đổi tuỳ vào từng thời điểm cụ thể. Nhìn chung là tiến độ thanh toán rất dài và có lợi cho khách hàng. Đặc biệt là đối với những khách hàng đầu tư hay đối với những khách hàng mua để ở. Phương thức và tiến độ thanh toán Sunwah Pearl dự kiến ĐỢT TỶ LỆ SO VỚI GIÁ BÁN CĂN HỘ THỜI HẠN THANH TOÁN 0 200.000.000 VNĐ Ngay khi ký Thỏa thuận giữ chỗ 1 10% (Đã bao …

Xem chi tiết