Toà nhà Sunwah Pearl Silver House

Toà nhà Sunwah Pearl Silver House là toà có tầm nhìn đẹp nhất trong dự án do phần lớn các căn hộ trong toà nhà đều nhìn sông Sài Gòn và trung tâm Quận 1.

Silver House cũng là toà nhà thấp nhất trong 3 toà nhà của dự án Sunwah Pearl với 45 tầng. Tuy nhiên toà nhà này được thiết kế đầy đủ 3 loại diện tích căn hộ tiêu chuẩn loại 1-2 và 3 phòng ngủ.

Thông tin kỹ thuật về toà nhà Sunwah Pearl Silver House

Theo nhưn thông tin chi tiết của dự án thì toà nhà Silver House bao gồm:

Ký hiệu Block A2
Tên thương mại Silver House
Chiều cao 148.40m
Số tầng 45
Số căn hộ 351 căn
Mặt bằng căn hộ Sunwah Pearl Silver House

3 loại căn hộ tiêu chuẩn có trong toà Silver House

Được thiết với 9 căn hộ/sàn với 4 căn hộ 3 phòng ngủ ở vị trí căn góc, 4 căn hộ 2 phòng ngủ và 1 căn hộ 1 phòng ngủ.

Căn hộ Diện tích Số lượng Tỷ lệ
1 phòng ngủ 56.49 m2 39 căn 11%
2 phòng ngủ 105-110 m2 154 căn 44%
3 phòng ngủ   122-125 m2 158 căn 45%
Sunwah Pearl Silver House

Mã căn hộ và diện tích của từng căn hộ 1-2 và 3 phòng ngủ

Mã căn Số phòng ngủ Diện tích căn hộ
SilverHouse01 3 125.88
SilverHouse02 2 105.07
SilverHouse03 1 56.49
SilverHouse04 2 106.11
SilverHouse05 3 124.78
SilverHouse06 3 122.26
SilverHouse07 2 104.97
SilverHouse08 2 110.38
SilverHouse09 3 123.28

Bên cạnh toà nhà Silver House khách mua hoặc thuê căn hộ có thể tham khảo thêm 2 toà căn hộ khác là White HouseGolden House để có thêm nhiều lựa chọn và phù hợp với nhu cầu của mình nhé!