Các loại diện tích căn hộ Sunwah Pearl

Các loại diện tích căn hộ Sunwah Pearl của 1 2 3 phòng ngủ thế nào? Tổng số căn hộ của cả dự án Sunwah Pearl là bao nhiêu căn? Đọc xong bài viết này quý khách sẽ biết tất cả về điều này. Tổng hợp các loại diện tích căn hộ Sunwah Pearl 123 PN? Dự án Sunwah Pearl có tất cả 1346 căn hộ loại 1, 2, 3 phòng ngủ và Penthouse + Duplex Căn hộ 1 phòng ngủ có 303 căn: diện tích từ 52.29m2 đến 56.49m2  Căn hộ 2 phòng ngủ có 798 căn:diện tích từ 87.77m2 đến 110.38m2  …

Xem chi tiết