Các loại diện tích căn hộ Sunwah Pearl

Các loại diện tích căn hộ Sunwah Pearl là gì? Các loại diện tích căn hộ Sunwah Pearl của 1 2 3 phòng ngủ thế nào? Tổng số căn hộ của cả dự án Sunwah Pearl là bao nhiêu căn? Đọc xong bài viết này quý khách sẽ biết tất cả về điều này. Dự án Sunwah Pearl có tất cả 1346 căn hộ loại 1, 2, 3 phòng ngủ và Penthouse + Duplex Căn hộ 1 phòng ngủ có 303 căn: diện tích từ 52.29m2 đến 56.49m2  Căn hộ 2 phòng ngủ có 798 căn: diện tích từ 87.77m2 đến 110.38m2  Căn hộ 3 phòng ngủ có 236 căn: diện tích từ 122.26m2 đến 133.28m2 Căn hộ Penthouse tầng 46, 47 có 8 căn: diện tích từ 250m2 đến 295m2 Căn hộ Duplex có 1 căn duy nhất: không bán, giành cho chủ tịch hội đồng quản trị Sunwah Group) Nếu chia theo toà tháp căn hộ thì chi tiết và …

Xem chi tiết