Phiếu đăng ký giữ chỗ căn hộ Sunwah Pearl

PHIẾU ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ CĂN HỘ SUNWAH PEARL Phiếu đăng ký giữ chỗ căn hộ Sunwah Pearl Số:….2017/ĐKGC-SWP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Họ tên khách hàng:………. Số CMND/Hộ chiếu:……….Ngày cấp:……….nơi cấp:………. Địa chỉ liên hệ: Điện thoại:……….Địa chỉ email:………. THÔNG TIN CĂN HỘ Toà nhà:………. Loại căn hộ: 01 phòng ngủ:……….02 phòng ngủ:……….03 phòng ngủ:………. Tầng: 7-20;……….21-30;……….31-40;……….;41-50;………. Hướng:………. Số lượng căn hộ:………. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN Số tiền đăng ký giữ chỗ:……….VND Bằng chữ:………. Trong vòng 24h kể từ khi phiếu đăng ký giữ chỗ được ký, Quý khách hàng vui lòng thanh toán số tiền đăng ký giữ chỗ …

Xem chi tiết