Tập đoàn Sunwah group

Tập đoàn Sunwah, một tập đoàn Hồng Kông thành lập năm 1957. Với hơn 45 năm hoạt động tại Việt Nam. Tập đoàn Sunwah đang bước vào thời kì phát triển mới song hành với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế châu Á. 5 lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn Sunwah: Kinh doanh thuỷ hải sản Bất động sản Dịch vụ tài chính Cà phê Phân bón hữu cơ vi sinh Giới thiệu về Tập đoàn Sunwah Về kinh doanh thuỷ hải sản Năm 1970, Tập đoàn Sunwah bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực …

Xem chi tiết