Tiến độ thanh toán căn hộ Sunwah Pearl tháng 03-2018

Tiến độ thanh toán Sunwah Pearl tháng 03-2018 đã được áp dụng từ ngày 01-03-2018 cho toàn bộ các sản phẩm thuộc dự án Sunwah Pearl. Tiến độ thanh toán này sẽ thay thế cho bảng tiến độ thanh toán từ tháng 01 và sẽ kéo dài cho đến khi có thông báo mới từ chủ đầu tư dự án. Bảng Tiến độ thanh toán Sunwah Pearl mới nhất Tiến độ thanh toán Sunwah Pearl tháng 03-2018 được chia làm 10 đợt. Mỗi đợt đóng khoảng 3% và cách nhau 6 tháng. Nội dung chi tiết như sau: Tháng 03-2018: …

Xem chi tiết