Sunwah Vietnam

Sunwah Vietnam Sunwah Vietnam tên đầy đủ là Công ty cổ phần Sun Wah Properties (Việt Nam). Có trụ sở chính tại Tòa nhà Sun Wah số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam. Sun Wah Vietnam là công ty con của tập đoàn Sunwah Group. Các lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn như: thực phẩm, du lịch và kinh doanh bất động sản. Tại Việt Nam, Sunwah Viet Nam được biết đến từ những năm 1970. Khi đó dự án bất động sản đầu tiên của tập đoàn chính là dự án Sunwah Tower. Đây là tòa nhà văn …

Xem chi tiết