Tiến độ thanh toán Sunwah Pearl

Tiến độ thanh toán Sunwah Pearl Tiến độ thanh toán Sunwah Pearl dự kiến được áp dụng như bên dưới. Tiến độ thanh toán có thể thay đổi tuỳ vào từng thời điểm cụ thể. Nhìn chung là tiến độ thanh toán rất dài và có lợi cho khách hàng. Đặc biệt là đối với những khách hàng đầu tư hay đối với những khách hàng mua để ở. ĐỢT TỶ LỆ SO VỚI GIÁ BÁN CĂN HỘ THỜI HẠN THANH TOÁN 0 200.000.000 VNĐ Ngay khi ký Thỏa thuận giữ chỗ 1 10% (Đã bao gồm tiền giữ chỗ) Tháng 01/2017  (Ký HĐ Đặt Cọc) 2 10% Tháng 03/2017 3 10% Tháng 07/2017  (Ký HĐ Mua Bán) 4 10% Tháng 01/2018 5 10% Tháng 07/2018 6 10% Tháng 10/2018 7 10% Tháng 01/2019 8 10% Tháng 04/2019 9 10% Tháng 07/2019 10 10% + 2% Phí Bảo Trì Tháng 10/2019 …

Xem chi tiết